Петър Никифоров Горненски
Доцент

тел. 0888 906 611
e-mail: petar.gornenski@mail.bg