Доц. д-р Ваня Атанасова Бойчева
Доцент

тел. 064 884 192
e-mail: Vania.Boicheva@mu-pleven.bg