д-р Александър Лилянов Вълков
Асистент

тел. 064 886 226
e-mail: Aleksandar.LValkov@mu-pleven.bg