Доцент

тел. 064886100
e-mail: m-danovska@mu-pleven.bg