Проф. д-р Радко Николов Радев, д.м.н.
Ръководител катедра

тел. 064 886222
e-mail: