Зам.-ректор по университетско-болнична координация

тел. 064 886 520
e-mail: dzs@mail.bg