Лидия Пламенова Петрова-Трифонова
Асистент

тел. 064 884 271
e-mail: Lidiia.Petrova-Trifonova@mu-pleven.bg; lidia_ptrv@yahoo.com