д-р Рени Иванова Цветкова
Асистент

тел. 064 886147
e-mail: mail@mu-pleven.bg