Доцент, Ръководител сектор

тел. 064 884 177
e-mail: tsvm2002@yahoo.com