Старши преподавател

тел. 064 884 281
e-mail: s.miteva@mu-pleven.bg