Доцент

тел. 064 884 242 (катедра)
e-mail: veneshop@yahoo.com