Проф. д-р Катя Стефанова Ковачева, д.м.
Професор

тел. 064 884-169
e-mail: katiakovach@gmail.com