Доц. д-р Румен Георгиев Русев д.м.
Доцент по имунология

тел. 064 884 271
e-mail: rgroussev@yahoo.com