Доц. д-р Анелия Димитрова, д.м.
Ръководител катедра

тел. 064 884 273
e-mail: anelija.dimitrova@gmail.com