Д-р Ирен Василева Богева
Асистент

тел. -
e-mail: mail@mu-pleven.bg