доц. Пепа Петрова Лунгарова
доцент

тел. 064 884 214
e-mail: mail@mu-pleven.bg