Доц. д-р Мария Николаева Симеонова, д.м.
Доцент

тел. 064 884 184
e-mail: simeonovamaria@gmail.com