Адорея Младенова Бенева-Първанова
Старши преподавател

тел. 064 884 206
e-mail: a.beneva@mu-pleven.bg