Доц. д-р Снежана Томова Тишева,- Господинова д.м.
Ръководител катедра; Началник клиника по Кардиология и Ревматология

тел. 064 886 160 / 0888 327 087
e-mail: doctisheva@abv.bg