д-р Десислава Маринова Маринова
Асистент

тел. 064 884 201
e-mail: drdesko@gmail.com