Доц. д-р Мая Йорданова Стоименова - Попова
Ръководител катедра

тел. 064 886 860
e-mail: dr.maya.stoimenova@gmail.com