Валентина Парашкевова Кирилова
Преподавател

тел. 064 884 291
e-mail: v.kirilova@mu-pleven.bg