Проф. Тони Йонков Веков, д.м.н.
Декан на факултет, Ръководител катедра, Ръководител сектор "Социална фармация"

тел. 064 884 301
e-mail: t.vekov.mu.pleven@abv.bg