д-р Надежда Иринова Йорданова
Асистент

тел. 064 884 269; 0887 770 560
e-mail: nadezhda_angelova@yahoo.com