Проф. д-р Савелина Любенова Поповска, д.м.н.
Зам.-ректор по европейска интеграция и международно състудничество

тел. 064 884 272 / 064 886 127
e-mail: vice_rector_euro@mu-pleven.bg