д-р Иванче Трайче Ристовски
Асистент

тел. 0898247023
e-mail: ivan_vuk2001@yahoo.com